ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ และสถานะของลูกค้า ADSL
เลขหมายโทรศัพท์   -    
เช่น 02xxxxxxx